Η σελίδα της ηλεκτρονικής γραμματείας (e-secretary.uop.gr) έχει αλλάξει.

Θα γίνει αυτόματη προώθηση στην νέα ιστοσελίδα (unistudent.uop.gr) σε 10 δευτερόλεπτα

Για άμεση προώθηση πατήστε εδώ.