Η σελίδα της ηλεκτρονικής γραμματείας για τους διδάσκοντες (e-secretary.uop.gr/classweb) έχει αλλάξει.

Θα γίνει αυτόματη προώθηση στην νέα ιστοσελίδα (uniclass.uop.gr) σε 10 δευτερόλεπτα

Για άμεση προώθηση πατήστε εδώ.